در صورت داشتن هر گونه سئوال، پيشنهاد و يا انتقاد با دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامي تماس حاصل نماييد.

تلفن تماس : 02122585547 و   02122585406

پست الکترونيکي :  
info@frt.iau.ir


در صورت بروز هرگونه مشكل فني، نوع اشكال را به آدرس پست الكترونيكي ذيل ارسال نمائيد تا در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام گردد.


پست الکترونيکي :  
support@frt.iau.ir